اهتمام ادبی

(واحد آزمون‌های آنلاین)

برای یادگیری و یاددهی هیچ‌وقت دیر نیست!
آزمون‌ها
0
آزمون
0
سؤال
0
کاربر
کلاس‌ها
0
کلاس
0
ساعت
0
فعالیت

سؤالات متداول

پاسخ سؤالات شما در رابطه با خدمات سایت

فعالیت‌های سایت شامل دو بخش آزمون‌های آنلاین و کلاس‌های آنلاین می‌شود. خدمات آزمون‌های آنلاین در حالت اول به‌طور همیشگی رایگان خواهد بود و در حالت دوم به سفارش افراد و مراکز آموزشی و فرهنگی خریداری خواهد شد و در دسترس کاربران مورد نظر ایشان خواهد بود. خدمات کلاس‌های آنلاین به‌طور کلی در دسترس عموم قرار خواهد داشت و در برخی موارد محدود، تنها بخشی از آن به‌طور رایگان برای کاربران هدف، قابل دسترس خواهد بود و دیگر کاربران در قبال پرداخت هزینه، به آن دسترسی خواهند داشت.

می‌توانید از منوی سایت و قسمت «درخواست آزمون آنلاین» به‌راحتی، این خواسته‌ی خود را پیگیری و اجرا کنید.

از منوی سایت و قسمت «نمایه آزمون‌های آنلاین» به‌دلخواه و کاملاً رایگان در یک یا چند نوبت از آزمون‌ها شرکت کنید و عملاً با فرایند برگزاری و انواع سؤالات آزمون‌ها آشنا شوید.